fbpx
  • 1 - 5: 9.00-18.00, 6: 10.00-15.00
  • Maskavas iela 418, RIGA, LATVIJA
  • +371 2 7228866

PRIVACY POLICY

Ar šo apliecinu, ka vēlos pieteikties aizdevumam SIA AUTO LIMITED un piekrītu aizdevuma saņemšanas noteikumiem.

Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtā informacija un personas dati ir patiesi. Es apzinos, ka saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem par nepatiesu ziņu sniegšanuman draud krimināl atbildība.
Piekrītu pieteikumā norādīto Personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka SIA AUTO LIMITED, SIA AIZDEVUMS.LV, AS Mogo, SIA Vitacredit, SIA Money Express Credit, SIA InbankLīzings, SIA InCREDIT GROUP, Turpmāk kopā Sauktas – Kompānijas, var izmantot pieteikumā norādītos Personas datus, Lai saņemtu informāciju no trešajām personām, Uzskaites Sistemām, Datu bāzēm (tajā skaitā, bet ne tikai, no CSDD, Valsts ieņēmumu Dienesta, On Reģistra, Latvijas Bankas Credit Reģistra U.C.) Un apstrādātu to tādā mērā, kādā ir nepieciešama SIA AUTO LIMITED.

SIA AUTO LIMITED No savas puses apliecina, ka pieteikuma noradītie personas dati tiks izmantotiti kai un vienīgi, lai pārbaudītu personas identitāti un pārliecinātos par personas spēju atmaksā ta izdevumu. SIA AUTO LIMITED No Savas puses Apliecina,
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības Likuma 7. Panta 1. Punktu atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra isniegt šādu informāciju, kas attiecas uz mani:
-Informacija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
-Informacija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/ATLĪDZĪBU.
Pieprasītās informācijas nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība.

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, Ka Viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas Izvērtēšanu.

Pieteicējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas Spējas.

Pieteicējs Apliecina, ka ir informēts, ka neaizpildot kādu no pieteikuma ailēm, Tiek uzskatīts, ka pieprasītās ziņas nepastāv.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to, ka uzņēmums SIA AUTO LIMITED kompānija ir tiesīgi, Nepaskaidrojot Lēmuma iemeslus, Neatgriezt no Pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma Pieņemšanai.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.